Flood Proof Holland: proeftuin voor overstromingen

De foto laat een van de innovaties zien in de proeftuin voor innovatieve, tijdelijke waterkeringen. In deze proeftuin krijgen bedrijven, overheden en kennisinstellingen de gelegenheid innovatieve, tijdelijke, overstromingsmaatregelen te testen en te demonstreren. De overstromingen die in de afgelopen jaren in Europa en elders in de wereld, laten zien dat hier nog veel winst valt te behalen. De proeftuin is gerealiseerd binnen het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, waarvan de TU Delft penvoerder is. Deze waterkeringen zijn slimme, efficiënte en goedkope waterkeringen die in het geval van calamiteiten worden toegepast om overstromingen te voorkomen. Ze moeten een effectief alternatief bieden voor de ouderwetse zandzak.

Datum opname: 3 juli 2014

Fotograaf: Joris Schaap 

Locatie: Thijsseweg 11, Delft, Nederland (Locatie op GoogleMaps

Meer informatie: http://floodproofholland.nl/

 

 

Terug