DEL132 11206707 Worms: from sediment to soil (W:StS)

Aanleiding van het project The technical and societal reason for the project is to develop a technology that can transform sediment disposal operations into more economic and sustainable operations, partly releasing the pressure from the challenges associated to dredged sediment … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL132 11206707 Worms: from sediment to soil (W:StS)

DEL131 11206383 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2

Aanleiding van het project Het MMIP F3 Nederland Digitaal Waterland heeft als doelstelling: “Realiseren van breed gedragen open standaarden, gestandaardiseerde en gevalideerde modellen, tools, data, informatie die door alle deelnemers uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zelf kunnen worden toegepast voor … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL131 11206383 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2

DEL129 11206001 Holle Wegen: Geotechnische en geohydrologische aspecten van de waterbergende weg

Aanleiding van het project Klimaatverandering en intensivering van het landgebruik zetten het leefklimaat en het watersysteem in de stad steeds verder onder druk. Volgens de KNMI’14 scenario’s moeten we in de toekomst rekening houden met hogere temperaturen, nattere winters, heftigere … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL129 11206001 Holle Wegen: Geotechnische en geohydrologische aspecten van de waterbergende weg

DEL128 11206187 HYDROLIB

Aanleiding van het project Voor overheden, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data en hydrologische en hydrodynamische simulatiemodellen essentieel bij hun werk aan watervraagstukken. Dit geld zowel voor klimaatbestendig zijn en blijven (KIA Landbouw, Water, Voedel, missie C “Klimaatbestendig landelijk en stedelijk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL128 11206187 HYDROLIB

DEL127 11205898 BlueCan Helder water voor het klimaat

Aanleiding van het project Bedrijven en organisaties werken steeds meer aan het terugdringen van hun CO2-footprint onder aanleiding van de klimaatdoelen voor 2050. Emissies vanuit natuurlijke systemen worden vaak nog buiten beschouwing gelaten. Met het Innovatieprogramma Veenweide is er al … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL127 11205898 BlueCan Helder water voor het klimaat

DEL126 11205901 Programma Innovatief Sediment Management voor Havens

Aanleiding van het project Maintenance dredging is necessary to enable navigation in ports and waterways. ,Sediments deposited by tide, river flows and currents need to be regularly removed. The volumes of dredged material have substantially increased over the last years. … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL126 11205901 Programma Innovatief Sediment Management voor Havens

DEL125 11204941 Ontwikkeling grootelement zetsteen als innovatieve dijkbekleding

Aanleiding van het project De missie “Nederland best beschermde delta” heeft vier Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) geïdentificeerd waaronder: – MMIP F1: “Verduurzamen en kostenbeheersing van huidige maatregelen in het waterbeheer” – MMIP F2: “Ontwikkelingen van innovaties om bestaande maatregelen door … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL125 11204941 Ontwikkeling grootelement zetsteen als innovatieve dijkbekleding

WENR16 Fulvozuren: Een duurzaam alternatief voor synthetische chelaatmeststoffen

Aanleiding van het project Drinkwaterbedrijf Vitens produceert jaarlijks grote hoeveelheden fulvozuur door het ontkleuren van drinkwater. Vitens heeft de ambitie om hun restromen op een duurzame wijze af te zetten in de landbouw. Zodoende heeft het drinkwaterbedrijf het concept ‘Van … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WENR16 Fulvozuren: Een duurzaam alternatief voor synthetische chelaatmeststoffen

DEL123 – 11205219 Soft Sediment Stability for Beneficial Use: innovative constitutive model development and numerical modelling

Aanleiding van het project Turning fines and soft (dredge) sediments (also so-called unsuitable) to a useful resource for climate resiliency (e.g. clay for dikes), nature development (e.g. nature islands), or sustainable human activities (e.g. land reclamation or industrial waste basin … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL123 – 11205219 Soft Sediment Stability for Beneficial Use: innovative constitutive model development and numerical modelling