TNO06 Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden fase2

Aanleiding van het project Het ontwerp van hoogbouwconstructies wordt naarmate gebouwen slanker en hoger worden meer en meer bepaald door het dynamisch gedrag. De eisen die gesteld worden aan het comfort van gebruikers gerelateerd aan trillingen zijn maatgevend voor het … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor TNO06 Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden fase2

DEL137 11206666 Designing natural gel barriers for controlling sediment deposition in ports

Aanleiding van het project Sediment deposited by tide, river flows and currents need to be regularly removed by maintenance dredging. The volumes of dredged material have substantially increased over the last years. As maintenance dredging and relocation of these deposits … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL137 11206666 Designing natural gel barriers for controlling sediment deposition in ports

DEL135 11207092 Voorstel 4 Werken met Waterlandschappen

Aanleiding van het project Volgt Doel van het project Volgt Omschrijving van de activiteiten Volgt Verwachte resultaten Volgt Innovativiteit Volgt Valorisatie Volgt Link naar projectresultaten…

Reacties uitgeschakeld voor DEL135 11207092 Voorstel 4 Werken met Waterlandschappen

DEL138 11206601 D-HYDRO GUI Visualisatie & Cloud

Aanleiding van het project Voor overheden, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data en hydrologische en hydrodynamische modellen essentieel bij hun werk aan watervraagstukken. In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL138 11206601 D-HYDRO GUI Visualisatie & Cloud

DEL124 11207233 AQUACONNECT: Climate-robust water provision and management for delta areas

Aanleiding van het project Gedurende het hele jaar is de beschikbaarheid van zoet water van vitaal belang voor Nederland voor de drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur. In 2018, 2019 en nu ook in het voorjaar van 2020 heeft Nederland echter … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL124 11207233 AQUACONNECT: Climate-robust water provision and management for delta areas

WENR30 – Advanced SubSurface Irrigation System using rockwool (ASSIST)

Aanleiding van het project Water is a precious resource that should manage with the most precautions. Agriculture usually suppose between 70-80% of the water withdrawal. The use of modern irrigation technologies allow us to apply the exact amount of water … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WENR30 – Advanced SubSurface Irrigation System using rockwool (ASSIST)

WENR26 – Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)

Aanleiding van het project Er is behoefte aan duurzame landbouwproductiesystemen waarbij voor het bestrijden van plagen en ziekten gebruik wordt gemaakt van Integrated Pest Management (IPM). Om de impact van teeltsystemen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het aquatisch milieu … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WENR26 – Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)

DEL132 11206707 Worms: from sediment to soil (W:StS)

Aanleiding van het project The technical and societal reason for the project is to develop a technology that can transform sediment disposal operations into more economic and sustainable operations, partly releasing the pressure from the challenges associated to dredged sediment … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL132 11206707 Worms: from sediment to soil (W:StS)

DEL131 11206383 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2

Aanleiding van het project Het MMIP F3 Nederland Digitaal Waterland heeft als doelstelling: “Realiseren van breed gedragen open standaarden, gestandaardiseerde en gevalideerde modellen, tools, data, informatie die door alle deelnemers uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zelf kunnen worden toegepast voor … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL131 11206383 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2

DEL129 11206001 Holle Wegen: Geotechnische en geohydrologische aspecten van de waterbergende weg

Aanleiding van het project Klimaatverandering en intensivering van het landgebruik zetten het leefklimaat en het watersysteem in de stad steeds verder onder druk. Volgens de KNMI’14 scenario’s moeten we in de toekomst rekening houden met hogere temperaturen, nattere winters, heftigere … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL129 11206001 Holle Wegen: Geotechnische en geohydrologische aspecten van de waterbergende weg