DEL133 11206361 Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond

Aanleiding van het project Volgt Doel van het project Volgt Omschrijving van de activiteiten Volgt Verwachte resultaten Volgt Innovativiteit Volgt Valorisatie Volgt Link naar projectresultaten…

Reacties uitgeschakeld voor DEL133 11206361 Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond

DEL130 Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (SOP)

Aanleiding van het project Ervaringen met het ontwerp van bodembeschermingen volgens de bestaande ontwerprichtlijn hebben laten zien dat de richtlijn resulteert in een zwaardere bodembescherming dan noodzakelijk. Daarom heeft RWS een roadmap opgezet die moet resulteren in een nieuwe ontwerprichtlijn … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL130 Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (SOP)

BC05 Klimaatwerk in uitvoering fase 4 2021

Aanleiding van het project Gemeenten willen graag klimaatbestendig inrichten maar zien, mede door de energietransitie, problemen ontstaan met betrekking tot de schaarse ruimte maar ook in de stedelijke ondergrond. De ondergrondse infrastructuur en stedelijk groen concurreren met klimaatadaptatiemaatregelen om de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor BC05 Klimaatwerk in uitvoering fase 4 2021

HZU02 ZEEMOS – Combinatie ZEEwierenteelt – hangcultuurMOSselen

Aanleiding van het project Maatschappelijke uitdaging uit KIA LWV: De aanleiding voor dit project betreft het vraagstuk rond de omgang met de Noordzee, oceanen, en binnenwateren. Hoe kunnen we tot een balans komen tussen ecologische draagkracht en gebruik, nu de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor HZU02 ZEEMOS – Combinatie ZEEwierenteelt – hangcultuurMOSselen

TU05 LabCosts

Aanleiding van het project In de Coastal Structures groep van de TU Delft werken verschillende part-time medewerkers vanuit het Nederlandse waterbouw-bedrijfsleven. Een groot deel van hun werk bestaat uit het begeleiden van master studenten. In deze studies wordt (vaak) precompetatief … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor TU05 LabCosts

BC04 Klimaatwerk in uitvoering fase 3 2020

Aanleiding van het project Steden moeten klimaatbestendig, significant duurzamer, slimmer en menselijker worden willen we ze leefbaar houden. (KIA Landbouw, Water en Voedsel Missie C3) Daarvoor zijn technologische oplossingen nodig vergezeld met sociale innovatie en systeemveranderingen. De publieke opdrachtgever staat … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor BC04 Klimaatwerk in uitvoering fase 3 2020

DEL112 – 11204950 MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden

Aanleiding van het project Estuaria en getijdebekkens vormen de overgang tussen zee en kust. Daarmee vormen ze belangrijke leefgebieden voor flora en fauna en worden intensief gebruikt door de mensen, zoals voor de scheepvaart. Voor de ecologie en scheepvaart is … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL112 – 11204950 MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden

HALLO1 Natte teelten voor waterkwaliteitsbeheer

Aanleiding van het project Op veel plekken in Nederland is het een hele uitdaging om KRW doelen voor waterkwaliteit te halen. De oorzaak hiervoor ligt voor een groot deel in de relatief hoge nutriëntenbelasting op het watersysteem, met name vanuit … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor HALLO1 Natte teelten voor waterkwaliteitsbeheer

WNF01 Living Lab Building with Sediment in de Rijn-Maasmonding

Aanleiding van het project Door verstedelijking, havenontwikkeling, bedijkingen en bovenstroomse afdammingen is het natuurlijke vermogen om mee te groeien met veranderende condities grotendeels tot stilstand gekomen. De Rijn-Maasmonding is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het sediment in de Rijn-Maasmonding is een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WNF01 Living Lab Building with Sediment in de Rijn-Maasmonding