DEL138 11206601 D-HYDRO GUI Visualisatie & Cloud

Aanleiding van het project Voor overheden, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data en hydrologische en hydrodynamische modellen essentieel bij hun werk aan watervraagstukken. In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL138 11206601 D-HYDRO GUI Visualisatie & Cloud

DEL131 11206383 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2

Aanleiding van het project Het MMIP F3 Nederland Digitaal Waterland heeft als doelstelling: “Realiseren van breed gedragen open standaarden, gestandaardiseerde en gevalideerde modellen, tools, data, informatie die door alle deelnemers uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zelf kunnen worden toegepast voor … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL131 11206383 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2

DEL128 11206187 HYDROLIB

Aanleiding van het project Voor overheden, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data en hydrologische en hydrodynamische simulatiemodellen essentieel bij hun werk aan watervraagstukken. Dit geld zowel voor klimaatbestendig zijn en blijven (KIA Landbouw, Water, Voedel, missie C “Klimaatbestendig landelijk en stedelijk … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL128 11206187 HYDROLIB

DEL123 – 11205219 Soft Sediment Stability for Beneficial Use: innovative constitutive model development and numerical modelling

Aanleiding van het project Turning fines and soft (dredge) sediments (also so-called unsuitable) to a useful resource for climate resiliency (e.g. clay for dikes), nature development (e.g. nature islands), or sustainable human activities (e.g. land reclamation or industrial waste basin … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL123 – 11205219 Soft Sediment Stability for Beneficial Use: innovative constitutive model development and numerical modelling

DEL120 -11205887 RisicOmodel SpoordeformatiE

Aanleiding van het project Economische groei en welvaart kan niet worden bereikt zonder interconnectiviteit en mobiliteit. Een veilig, efficiënt en betaalbaar transportnetwerk voor mensen en goederen is hiervoor cruciaal. De uitdaging is hierbij tweeledig (DG-Move TAG rapport mei 2016): er … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL120 -11205887 RisicOmodel SpoordeformatiE

DEL115 – 11204929 Watersysteemanalyses met D-HYDRO

Aanleiding van het project Waterschappen dragen met hun zorgtaak voor het regionale waterbeheer in grote mate bij aan een veilige en leefbare omgeving in Nederland. Hun taak voor het regionale waterbeheer moet worden afgestemd op de diverse maatschappelijke en economische … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL115 – 11204929 Watersysteemanalyses met D-HYDRO

UTW01 Morfologische evaluatie van rivieringrepen

Aanleiding van het project Nu, bijna 5 jaar na de oplevering van Ruimte voor de Rivier, zijn er voldoende meetgegevens beschikbaar om de initiële veranderingen ten gevolge van de maatregelen en de effecten van de maatregelen op het sedimentbeheer te … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor UTW01 Morfologische evaluatie van rivieringrepen

DEL106 – 11204353-001 D-HYDRO, Urban-Rural

Aanleiding van het project Een steeds groter deel van de wereldbevolking leeft in steden. Als gevolg van klimaatveranderingen neemt de kans op extreme neerslag toe. De neerslag wordt uit steden opgevoerd via rioolstelsels. Tijdens extreme neerslag wordt een klein deel … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL106 – 11204353-001 D-HYDRO, Urban-Rural

DEL102 – 11203221 Pilot Project Navigation with Nature®: a CoVadem application for the Chindwin River, Myanmar

Aanleiding van het project Inland waterway transport is an excellent example of ecosystem services that benefit societies living around rivers. The dominant approach has been to adapt the river by means of river engineering measures to facilitate the navigation needs … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL102 – 11203221 Pilot Project Navigation with Nature®: a CoVadem application for the Chindwin River, Myanmar