DEL132 11206707 Worms: from sediment to soil (W:StS)

Aanleiding van het project The technical and societal reason for the project is to develop a technology that can transform sediment disposal operations into more economic and sustainable operations, partly releasing the pressure from the challenges associated to dredged sediment … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL132 11206707 Worms: from sediment to soil (W:StS)

DEL130 Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (SOP)

Aanleiding van het project Ervaringen met het ontwerp van bodembeschermingen volgens de bestaande ontwerprichtlijn hebben laten zien dat de richtlijn resulteert in een zwaardere bodembescherming dan noodzakelijk. Daarom heeft RWS een roadmap opgezet die moet resulteren in een nieuwe ontwerprichtlijn … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL130 Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (SOP)

DEL125 11204941 Ontwikkeling grootelement zetsteen als innovatieve dijkbekleding

Aanleiding van het project De missie “Nederland best beschermde delta” heeft vier Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) geïdentificeerd waaronder: – MMIP F1: “Verduurzamen en kostenbeheersing van huidige maatregelen in het waterbeheer” – MMIP F2: “Ontwikkelingen van innovaties om bestaande maatregelen door … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL125 11204941 Ontwikkeling grootelement zetsteen als innovatieve dijkbekleding

DEL119 – 11205444 GEOLIB

Aanleiding van het project Aanleiding voor het GEOLIB initiatief vormt hoofdzakelijk de in MMIP F1 beschreven doelstelling om water-infrastructuur aanzienlijk sneller en goedkoper te kunnen ontwerpen en aanleggen, en om de verdere kosten tijdens de levensduur te kunnen reduceren/optimaliseren, zonder … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL119 – 11205444 GEOLIB

ECO04 Omgang met de dynamiek en daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s van BwN-oplossingen

Aanleiding van het project De uitdaging om Eco-engineering en Nature Based Solutions (NBS) breder en op grotere schaal toegepast te krijgen, is de hoofdvraag van de KIC. Het is evident dat voor die bredere toepassing het noodzakelijk is dat de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor ECO04 Omgang met de dynamiek en daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s van BwN-oplossingen

ECO03 Living Lab for Mud (LLM)

Aanleiding van het project Door de toegenomen druk van de bevolking op de delta’s en door menselijk ingrijpen in deze delta’s is sedimentbeheer een belangrijk topic geworden om de delta in stand te houden. Tegelijk is de behoefte aan bouwmateriaal … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor ECO03 Living Lab for Mud (LLM)

DEL112 – 11204950 MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden

Aanleiding van het project Estuaria en getijdebekkens vormen de overgang tussen zee en kust. Daarmee vormen ze belangrijke leefgebieden voor flora en fauna en worden intensief gebruikt door de mensen, zoals voor de scheepvaart. Voor de ecologie en scheepvaart is … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL112 – 11204950 MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden

TNO04 Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden

Aanleiding van het project Het ontwerp van hoogbouwconstructies wordt naarmate gebouwen slanker en hoger worden meer en meer bepaald door het dynamisch gedrag. De eisen die gesteld worden aan het comfort van gebruikers gerelateerd aan trillingen zijn maatgevend voor het … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor TNO04 Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden

WNF01 Living Lab Building with Sediment in de Rijn-Maasmonding

Aanleiding van het project Door verstedelijking, havenontwikkeling, bedijkingen en bovenstroomse afdammingen is het natuurlijke vermogen om mee te groeien met veranderende condities grotendeels tot stilstand gekomen. De Rijn-Maasmonding is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het sediment in de Rijn-Maasmonding is een … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WNF01 Living Lab Building with Sediment in de Rijn-Maasmonding

DEL110 – 1230587 + 11201452 + 11202001 Worms II

Aanleiding van het project Sediment waste of mine processes (tailings) as well as dredged sediments are stored in dedicated deposits, or beneficially re-utilized to build new lands (e.g. Marker Wadden), to improve resilience of flood defences or enhance habitat restoration. … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL110 – 1230587 + 11201452 + 11202001 Worms II