DEL133 11206361 Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond

Aanleiding van het project Volgt Doel van het project Volgt Omschrijving van de activiteiten Volgt Verwachte resultaten Volgt Innovativiteit Volgt Valorisatie Volgt Link naar projectresultaten…

Reacties uitgeschakeld voor DEL133 11206361 Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond

WENR26 – Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)

Aanleiding van het project Er is behoefte aan duurzame landbouwproductiesystemen waarbij voor het bestrijden van plagen en ziekten gebruik wordt gemaakt van Integrated Pest Management (IPM). Om de impact van teeltsystemen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het aquatisch milieu … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WENR26 – Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)

DEL126 11205901 Programma Innovatief Sediment Management voor Havens

Aanleiding van het project Maintenance dredging is necessary to enable navigation in ports and waterways. ,Sediments deposited by tide, river flows and currents need to be regularly removed. The volumes of dredged material have substantially increased over the last years. … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL126 11205901 Programma Innovatief Sediment Management voor Havens

DEL109 – 11204707 Verbetering en validatie algenoogstboot

Aanleiding van het project Het project adresseert het KIC “Water en ICT” (https://www.tkideltatechnologie.nl/kic/kic-water-en-ict/). Er wordt in dit project interactief gemodelleerd (sensordata badeend komen ten behoeve aan voorspellingsmodel en model geeft aan wanneer badeend aan het werk moet en waar). Zodoende … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL109 – 11204707 Verbetering en validatie algenoogstboot

DEL107 – 11201882 Dune dynamics and preservation in the River Waal, using Multibeam and Parametric Echo Sounding (PES) [Acronym: PES-Waal]

Aanleiding van het project Dune dynamics and preservation in the River Waal, using multibeam (MBES) and parametric echo sounding (PES). River dunes are common in most low-land rivers in the world, including the Dutch rivers (Fig. 1), and play a … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL107 – 11201882 Dune dynamics and preservation in the River Waal, using Multibeam and Parametric Echo Sounding (PES) [Acronym: PES-Waal]

DEL095 – 11203050/11203051 Development of process-based tools for assessing reservoir sediment management considering river ecosystem

Aanleiding van het project Dams and reservoirs are functional assets of river basins, particularly in areas with strong seasonal variations in rainfall-runoff patterns, where they can regulate river flow to prevent flooding, as well as in areas with ever-growing water … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL095 – 11203050/11203051 Development of process-based tools for assessing reservoir sediment management considering river ecosystem

DEL090 – 11200880 ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte

Aanleiding van het project Het waterleiding netwerk van de Nederlandse drinkwaterbedrijven is sterke verouderd en zal voor een deel opnieuw worden aangelegd. Bij de vervanging van de oude leidingen zal vanwege de toenemende druk op het ondergrondse ruimte gebruik worden … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL090 – 11200880 ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte

DEL078 – 11200402 MAMPECInnovation Programme

Aanleiding van het project MAMPECis being adapted on a regular basis to the changing needs of the regulatory risk assessment of biocides in antifouling paints. In the most recent version (v3.1, 2016) new environmental scenarios for marinas were introduced following … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL078 – 11200402 MAMPECInnovation Programme

DEL057 11200400 Linking ESF’s

Aanleiding van het project Op dit ogenblik passen veel waterbeheerders het concept van de ecologische sleutelfactoren (ESF\’s) toe. Deze sleutelfactoren vormen samen de basis voor het maken van watersysteemanalyses. Deze analyses geven waterbeheerders inzicht in de huidige ecologische situatie van … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL057 11200400 Linking ESF’s