DEL135 11207092 Voorstel 4 Werken met Waterlandschappen

Aanleiding van het project Volgt Doel van het project Volgt Omschrijving van de activiteiten Volgt Verwachte resultaten Volgt Innovativiteit Volgt Valorisatie Volgt Link naar projectresultaten…

Reacties uitgeschakeld voor DEL135 11207092 Voorstel 4 Werken met Waterlandschappen

DEL133 11206361 Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond

Aanleiding van het project Volgt Doel van het project Volgt Omschrijving van de activiteiten Volgt Verwachte resultaten Volgt Innovativiteit Volgt Valorisatie Volgt Link naar projectresultaten…

Reacties uitgeschakeld voor DEL133 11206361 Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond

WENR26 – Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)

Aanleiding van het project Er is behoefte aan duurzame landbouwproductiesystemen waarbij voor het bestrijden van plagen en ziekten gebruik wordt gemaakt van Integrated Pest Management (IPM). Om de impact van teeltsystemen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het aquatisch milieu … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WENR26 – Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)

DEL126 11205901 Programma Innovatief Sediment Management voor Havens

Aanleiding van het project Maintenance dredging is necessary to enable navigation in ports and waterways. ,Sediments deposited by tide, river flows and currents need to be regularly removed. The volumes of dredged material have substantially increased over the last years. … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL126 11205901 Programma Innovatief Sediment Management voor Havens

HZU02 ZEEMOS – Combinatie ZEEwierenteelt – hangcultuurMOSselen

Aanleiding van het project Maatschappelijke uitdaging uit KIA LWV: De aanleiding voor dit project betreft het vraagstuk rond de omgang met de Noordzee, oceanen, en binnenwateren. Hoe kunnen we tot een balans komen tussen ecologische draagkracht en gebruik, nu de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor HZU02 ZEEMOS – Combinatie ZEEwierenteelt – hangcultuurMOSselen

DEL109 – 11204707 Verbetering en validatie algenoogstboot

Aanleiding van het project Het project adresseert het KIC “Water en ICT” (https://www.tkideltatechnologie.nl/kic/kic-water-en-ict/). Er wordt in dit project interactief gemodelleerd (sensordata badeend komen ten behoeve aan voorspellingsmodel en model geeft aan wanneer badeend aan het werk moet en waar). Zodoende … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL109 – 11204707 Verbetering en validatie algenoogstboot

DEL107 – 11201882 Dune dynamics and preservation in the River Waal, using Multibeam and Parametric Echo Sounding (PES) [Acronym: PES-Waal]

Aanleiding van het project Dune dynamics and preservation in the River Waal, using multibeam (MBES) and parametric echo sounding (PES). River dunes are common in most low-land rivers in the world, including the Dutch rivers (Fig. 1), and play a … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL107 – 11201882 Dune dynamics and preservation in the River Waal, using Multibeam and Parametric Echo Sounding (PES) [Acronym: PES-Waal]

WMR01 Accelerometrie voor zeehonden in het wild

Aanleiding van het project Onderzoek van dieren in het wild heeft de laatste jaren met het zenderen een enorme vlucht genomen, zo ook met het zeehondenonderzoek. In het kader van de toenemende economische activiteiten in de kustzones waar zeehonden verblijven, … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WMR01 Accelerometrie voor zeehonden in het wild

DEL095 – 11203050/11203051 Development of process-based tools for assessing reservoir sediment management considering river ecosystem

Aanleiding van het project Dams and reservoirs are functional assets of river basins, particularly in areas with strong seasonal variations in rainfall-runoff patterns, where they can regulate river flow to prevent flooding, as well as in areas with ever-growing water … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL095 – 11203050/11203051 Development of process-based tools for assessing reservoir sediment management considering river ecosystem

DEL090 – 11200880 ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte

Aanleiding van het project Het waterleiding netwerk van de Nederlandse drinkwaterbedrijven is sterke verouderd en zal voor een deel opnieuw worden aangelegd. Bij de vervanging van de oude leidingen zal vanwege de toenemende druk op het ondergrondse ruimte gebruik worden … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL090 – 11200880 ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte