DEL129 11206001 Holle Wegen: Geotechnische en geohydrologische aspecten van de waterbergende weg

Aanleiding van het project Klimaatverandering en intensivering van het landgebruik zetten het leefklimaat en het watersysteem in de stad steeds verder onder druk. Volgens de KNMI’14 scenario’s moeten we in de toekomst rekening houden met hogere temperaturen, nattere winters, heftigere … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL129 11206001 Holle Wegen: Geotechnische en geohydrologische aspecten van de waterbergende weg

BC05 Klimaatwerk in uitvoering fase 4 2021

Aanleiding van het project Gemeenten willen graag klimaatbestendig inrichten maar zien, mede door de energietransitie, problemen ontstaan met betrekking tot de schaarse ruimte maar ook in de stedelijke ondergrond. De ondergrondse infrastructuur en stedelijk groen concurreren met klimaatadaptatiemaatregelen om de … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor BC05 Klimaatwerk in uitvoering fase 4 2021

DEL121 – 11205109 WaterLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope, phase 3

Aanleiding van het project The production processes of Kimberly-Clark require considerable amounts of water. Being one of the big water users among other beneficial uses such as drinking water production, agriculture, ecology and recreation Kimberly-Clark wants to take responsibility for … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL121 – 11205109 WaterLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope, phase 3

BC04 Klimaatwerk in uitvoering fase 3 2020

Aanleiding van het project Steden moeten klimaatbestendig, significant duurzamer, slimmer en menselijker worden willen we ze leefbaar houden. (KIA Landbouw, Water en Voedsel Missie C3) Daarvoor zijn technologische oplossingen nodig vergezeld met sociale innovatie en systeemveranderingen. De publieke opdrachtgever staat … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor BC04 Klimaatwerk in uitvoering fase 3 2020

NGI01 INfrastructure interdependencies in Sustainable and inclusivE CiTies

Aanleiding van het project Momenteel worden vele mogelijke oplossingen overwogen rond de verschillende infrastructurele transities van uit onder meer de klimaat en energie agenda. Vanwege de pad afhankelijkheden in de besluitvorming rond de verschillende typen infrastructuren, is er grote behoefte … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor NGI01 INfrastructure interdependencies in Sustainable and inclusivE CiTies

DEL099 – 11203487 Direct (Hi-res) Response on Design Decisions (DRDD)

Aanleiding van het project We staan in het waterbeheer en de ruimtelijke ordening aan het begin van een transitie: de werkelijke integratie van planvorming en het in detail inschatten en beoordelen van de impact van die plannen op het functioneren … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL099 – 11203487 Direct (Hi-res) Response on Design Decisions (DRDD)

DEL098 – 11203068 Onderhogen van verzakkingen in asfaltwegen, zoals bij overgangsconstructies en duikers

Aanleiding van het project Ten gevolge van bodemdaling treden er bij autowegen ongelijkmatige zettingen op, die na verloop van tijd de soepele doorstroming van het wegverkeer belemmeren. Met name bij overgangen naar kunstwerken is het met een asfaltoverlaging uitvullen van … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL098 – 11203068 Onderhogen van verzakkingen in asfaltwegen, zoals bij overgangsconstructies en duikers

DEL096 – 1221198 Geokunststoffen in de GWW

Aanleiding van het project Geokunststof toepassingen in de GWW sector, en in het bijzonder paalmatrassen, zijn duurzaam, geven minder risico’s bij bouwen op slappe grond, dragen bij aan de circulaire economie door vermindering van gebruik en vermeerdering van herbruik van … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL096 – 1221198 Geokunststoffen in de GWW

BC03 Klimaatwerk in uitvoering fase 2 2019

Aanleiding van het project Steden moeten significant duurzamer, slimmer en menselijker worden willen we ze leefbaar houden. Het perspectief van duurzame klimaatbestendige stad biedt kansen om steden niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken. De publieke opdrachtgever … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor BC03 Klimaatwerk in uitvoering fase 2 2019

DEL088 – 11203013 Bodemdaling in steden op slappe ondergrond

Aanleiding van het project Er bestaan urgente knelpunten rondom de implementatie van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en negatieve gevolgen van bodemdaling te beperken. De knelpunten bestaan uit gebrek aan kennis, bewustwording bij betrokken partijen en problemen met betrekking … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL088 – 11203013 Bodemdaling in steden op slappe ondergrond