DEL124 11207233 AQUACONNECT: Climate-robust water provision and management for delta areas

Aanleiding van het project Gedurende het hele jaar is de beschikbaarheid van zoet water van vitaal belang voor Nederland voor de drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur. In 2018, 2019 en nu ook in het voorjaar van 2020 heeft Nederland echter … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL124 11207233 AQUACONNECT: Climate-robust water provision and management for delta areas

WENR30 – Advanced SubSurface Irrigation System using rockwool (ASSIST)

Aanleiding van het project Water is a precious resource that should manage with the most precautions. Agriculture usually suppose between 70-80% of the water withdrawal. The use of modern irrigation technologies allow us to apply the exact amount of water … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WENR30 – Advanced SubSurface Irrigation System using rockwool (ASSIST)

DEL118 – 11204920 Klimaatadaptatie in de praktijk

Aanleiding van het project De opgave waar we in de Nederlandse zandgebieden voor staan is de transitie naar een klimaatbestendige inrichting en beheer. Hiervoor is een afwegingskader nodig voor de te maken keuzes, rekening houdend met het bodem- en watersysteem … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL118 – 11204920 Klimaatadaptatie in de praktijk

DEL111 – 11205653 Grow with the Flow

Aanleiding van het project Water is een zeer belangrijke productiefactor in de landbouw. Te weinig water, of water van een slechte kwaliteit kan leiden tot productieverlies, zo-wel kwantitatief als kwalitatief. Te veel water kan hetzelfde effect hebben en kan bovendien … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL111 – 11205653 Grow with the Flow

HZU01 Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting

Aanleiding van het project Zeeuws-Vlaanderen is een gebied met een grote schaarste aan zoet water. Het grond- en oppervlaktewater stroomt veelal af vanuit Vlaanderen richting de Westerschelde en is nog redelijk zoet bij de grens, maar wordt zouter naarmate het … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor HZU01 Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting

DEL100 – 11203032 COASTAR – Zout op afstand, zoet op voorraad. Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond

Aanleiding van het project Wereldwijd staan zoetwatervoorraden onder druk door een steeds hogere vraag en afnemende waterbeschikbaarheid. In kustgebieden wordt deze druk verhoogd door verzilting, onder andere door zeespiegelstijging, bodemdaling en overexploitatie van het beschikbare zoete grondwater. In West-Nederland is … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL100 – 11203032 COASTAR – Zout op afstand, zoet op voorraad. Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond

DEL103 – 11203485-002 WaterLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope, phase 2

Aanleiding van het project The production processes of Kimberly-Clark require considerable amounts of water. Being one of the big water users among other beneficial uses such as drinking water production, agriculture, ecology and recreation Kimberly-Clark wants to take responsibility for … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL103 – 11203485-002 WaterLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope, phase 2

DEL079 – 11202589 WATERLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope

Aanleiding van het project The production processes of Kimberly-Clark require considerable amounts of water. Being one of the big water users among other beneficial uses such as drinking water production, agriculture, ecology and recreation Kimberly-Clark wants to take responsibility for … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL079 – 11202589 WATERLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope

WENR18 Validatie en kalibratie datasets aquatisch milieu

Aanleiding van het project Het ontbreekt in Nederland en in Europa aan gevalideerde en gekalibreerde toxicokinetische en -dynamische modellen die ingezet kunnen worden voor de risicobeoordeling van contaminanten in het aquatisch milieu. Deze risicobeoordeling is essentieel t.b.v. de zorg voor … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor WENR18 Validatie en kalibratie datasets aquatisch milieu

DEL061 11201029 Post NWB Watersysteem Analyse

Aanleiding van het project Het voorliggende voorstel is een mogelijk vervolg op het succesvolle TKI project: BMP Adaptief Ingrijpen. Tijdens dit project is door bedrijfsleven en waterbeheerders de behoefte gesignaleerd aan een nieuwe methodiek voor watersysteemanalyse, gericht op adaptieve maatregelen … Lees meer

Reacties uitgeschakeld voor DEL061 11201029 Post NWB Watersysteem Analyse