Kennis- en Innovatie-clusters (KIC’s)

Om de verbinding tussen maatschappelijk vraag en (te ontwikkelen) innovaties te benadrukken wordt gewerkt met kennis- en innovatieclusters (KICs). Binnen de KICs wordt een werkwijze gestimuleerd waarin fundamenteel en strategisch onderzoek en praktijkgerichte innovaties van begin af aan als onderling verbonden activiteiten worden opgenomen in de projectopzet, dus het verbinden van praktijk met theorie. Dit bevordert tevens het doorstromen van nieuwe kennis in de praktijk en versnelt de toepassing van innovaties en het terugvertalen van buitenlandse ervaring in de Nederlandse kennisontwikkeling/innovaties.

Binnen de Deltatechnologie zijn tien Kennis- en Innovatieclusters (KICs) geformuleerd waarlangs al gewerkt wordt en de komende jaren ook verder gewerkt wordt. Deze KIC’s zijn (klik op balk voor meer informatie over een KIC):

Water en energie
Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en oceanen
Duurzaam functioneren watersystemen
Eco-engineering en nature based solutions
Water en ict
Water en voedsel
Watermanagement
Natte infrastructuur en kunstwerken
Duurzame deltasteden
Waterveiligheid