Water en ict

Uitdaging

Effectief delen van toenemende hoeveelheid data, modellen, tools en informatie ten behoeve van het waterbeheer (monitoring, sturing en besluitvorming) tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Omgaan met grote hoeveelheden gegevens van verschillende kwaliteit en vertalen naar bruikbare informatie ten behoeve van besluitvorming voor complexe vraagstukken met veel stakeholders.

K&I-vragen

 • Dataplatform, heldere afspraken over standaarden, een community aanpak
 • Koppeling nationale en regionale datasets en modellen (schaal, ruimte en tijd)
 • Open informatiebeschikbaarheid met aandacht voor de belangen van data eigenaars en eigen verantwoordelijkheid.
 • Data governance aspecten (heldere workflows en verantwoordelijkheden)

Lopende programma’s

Groot aantal onderzoeksprojecten, community’s en grootschalige experimenten, o.a. Digitale Delta, Open Earth, 3TU.datacentre data labs, Nationaal Modellen en Data Centrum (NMDC), DeltaModel, Nationaal hydrologisch model, Informatievoorziening Waterkeringen, 3 Di, Slim Watermanagement

Nieuwe accenten

 • Proeftuinen: datalabs, test- en demofaciliteiten
 • Koppeling nationale en regionale water- en klimaatmodellen en datastromen
 • Ontsluiting ‘Big data’: effectieve benutting als bron van kennis
 • Ontwikkeling van Google Maps voor het waterbeheer (digitale Delta), inclusief meetdata en meteo data
 • Water, Klimaat en weersinformatiediensten

Valorisatie

Breed gedragen open standaarden die door alle deelnemers in de Topsector zelf kunnen worden toegepast. Open beschikbaarheid van gestandaardiseerde en gevalideerde modellen, tools, data, informatie, voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen. Aandachtspunt voor bedrijfsleven t.a.v. valorisatie is dat er bij open beschikbaarheid andere verdienmodellen een rol spelen als ook het issue van vertrouwelijkheid. Ook het groot aantal betrokken partijen met verschillende belangen maakt het lastig om een business case te creëren.

Aandachts-punten

 • Link met smart industries
 • benutten van Earth Observation Data
 • Trend in de data is ook het gebruik van citizen data (ook wel aangeduid als citizen science, waarbij burgers data verzamelen, die door onderzoekers wordt gevalideerd).
 • Trend in het modelleren is het ‘interactive modelling’, ook dit dient nog toepasbaar gemaakt te worden voor praktijkcases.