KIC Waterveiligheid

Uitdaging
Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risico-gebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen. Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction), preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning, en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade. Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.
SDG’s

Voorbeeld

Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risico-gebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen.
Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction), preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning, en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.
Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.

Nieuwe accenten

Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risico-gebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen.
Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction), preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning, en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.
Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.

Marktkansen

Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risico-gebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen.
Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction), preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning, en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.
Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.

Pilots

Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risico-gebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen.
Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction), preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning, en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.
Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.

Meer informatie
Gerelateerde projecten
No items found
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid