KIC Watermanagement

Uitdaging
Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten, verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij gaat het ook om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het gebruik, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim watermanagement vergt beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.
SDG’s

Voorbeeld

Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten, verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij gaat het ook om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het gebruik, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim watermanagement vergt beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

Nieuwe accenten

Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten, verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij gaat het ook om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het gebruik, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim watermanagement vergt beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

Marktkansen

Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten, verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij gaat het ook om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het gebruik, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim watermanagement vergt beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

Pilots

Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten, verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij gaat het ook om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het gebruik, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim watermanagement vergt beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL103 – 11203485-002 WaterLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope, phase 2
DEL079 – 11202589 WATERLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope
DEL058 1230409 WATERSPRING: Assessing water related risks to the industry and other stakeholders in a watershed
DEL067 11201171 Monitoring van grondwaterstroomsnelheden
WENR03 Groene Cirkels (5238861-06 en -05 en 5200041900 en 5200041745)
DEL015 1220987 Passive sampling; monitoring Gewasbeschermingsmiddelen
WENR01 – 5200042507 Door ontwikkeling MONQI
DEL012 1220538 Grondwatermakers van de achterhoek
DEL009 1210611 Zoutmanagement in zoektocht naar zouttolerante aardappel
SSB03 P27 Instabiel bressen
SSB02 P24 m2i Slijtage Onderzoek
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid