KIC Water en Voedsel

Uitdaging
De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de (grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling en afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.
SDG’s

Voorbeeld

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de (grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling en afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.

Nieuwe accenten

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de (grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling en afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.

Marktkansen

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de (grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling en afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.

Pilots

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de (grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling en afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.

Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL085 – 1230602 Biologische asbestafbraak – fase 2
DEL080 – 11201600/11201703 Sediment management and Ecology in Rivers with reservoirs
WENR19 Perspectieven voor toepassing van herwonnen humuszuren in de landbouw
WENR02 Ethiopië Water Initiative
DEL044 1230908 Duurzaam beheer van stikstof in stortplaatsen
WENR12 Flutox 5200043069
WENR04 – 5200042367 Nauwkeurigheid voorspeld bodemvochtgehalte (NaVoBoVo)
WENR08 – 5200042395 Sludge2Soil: Van zuiveringsslib naar mestsstoffen en bodemverbeteraars
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid