KIC Water en ICT

Uitdaging

Er komen steeds grotere hoeveelheden gegevens van verschillende kwaliteit en van verschillende bronnen beschikbaar. Veel stakeholders in de deltatechnologie stellen zich de vraag hoe zij deze gegevens effectief en veilig kunnen beheren en ontsluiten. En, hoe kunnen deze gegevens worden vertaald naar bruikbare informatie ten behoeve van besluitvorming voor complexe vraagstukken?

SDG’s

Voorbeeld

Digishape is een samenwerk-ingsverband tussen het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid. Dit samenwerk-ingsverband onderzoekt hoe de digitalisering van het informatie-management van (mariene) watersystemen kan worden verbeterd.

Nieuwe accenten

• Vernieuwing rekenmethodieken, verkorten rekentijden, interactief modelleren, cloud computing en high performance computing, real time werken
• Koppeling nationale en regionale water- en klimaatmodellen en datastromen
• Benutten van Earth Observation Data voor het waterbeheer (Digitale Delta), inclusief meetdata en meteodata
• Verkenning emerging technologies zoals artificial intelligence, blockchain en robotics, voor toepassingen op watervraagstukken in deltagebieden
• Big data, internet of things, citizen data, sensoren: hoe kunnen we data van andere partijen benutten en weer delen? Wat kunnen wij met data-driven modelling?
• Ontwikkeling en gebruik van apps
• Cybersecurity (bijv irt bediening kunstwerken)

Marktkansen

• Nieuwe businessmodellen voor gegevens in deltatechnologie
• Proeftuin Fysieke Digitale Delta
• Dijk Data Service Centrum
• NatureCoast data lab Zand Motor 3TU

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL115 – 11204929 Watersysteemanalyses met D-HYDRO
DEL109 – 11204707 Verbetering en validatie algenoogstboot
DEL106 – 11204353-001 D-HYDRO, Urban-Rural
WENR24 Bodem als indicator voor grondwaterkwaliteit
DEL093 – 11203223 Rivers in D-HYDRO
DEL092 – 11202113 Hydrologie in D-HYDRO
DEL082 – 11202523 Farmers’ app
DEL081 – 11202575 Vervolgonderzoek meerwaarde CoVadem in de haven
DEL073 – 11200950 D-HYDRO voor waterschappen
DEL066 11201063 Wateroverlast en impact forecasting met social media
DEL064 11201568 Delft-FEWS 2020: Self-deploying and Scalable Cloud Version
DEL043 1230012.021 Ontwikkeling van Grondwater Informatie Systeem
DEL040 1230973 Feasability and upscaling possibilities for Sulfateq technology for
DEL039 – 1230919 Innovative monitoring and reporting for Sustainable Water quality of the Meghna River (ISWAM)
DEL036 1230723 CoVadem Waal, proof of concept
DEL031 1230796 Grenzeloos modelleren van de ondergrond; ontwikkeling software voor lagenmodel NHI en herbruikbare provenance
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid