KIC Water en Energie

Uitdaging
Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).
SDG’s

Voorbeeld

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).

Nieuwe accenten

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).

Marktkansen

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).

Pilots

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).

Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL100 – 11203032 COASTAR – Zout op afstand, zoet op voorraad. Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond
DEL070 – 1230924 JIP HaSPro: Joint-Industry-Project Handbook Scour and cable
DEL047 – 11200775 DAMSAFE Enhancing Dam safety and Reservor Management in India
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid