KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken

Uitdaging
De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen) en specifiek voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint, materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele levenscyclus.
SDG’s

Voorbeeld

De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen) en specifiek voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint, materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele levenscyclus.

Nieuwe accenten

De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen) en specifiek voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint, materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele levenscyclus.

Marktkansen

De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen) en specifiek voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint, materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele levenscyclus.

Pilots

De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen) en specifiek voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint, materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele levenscyclus.

Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL101 – 11203928 Innovatief Sediment Management voor Havens
DEL102 – 11203221 Pilot Project Navigation with Nature®: a CoVadem application for the Chindwin River, Myanmar
DEL097 – D-Geo Stability 2019
DEL083 – Innovatief afmeren van schepen in de haven van de toekomst
DEL074 – 11201382 Consortium to improve & innovate Global circulation forecasting tools; Deltares Global Tide and Surge Model and the Volvo Ocean Race (GTSM-VOR)
TNO02 Kennisprogramma Natte Kunstwerken TNO
DEL068 – 11201789 Effectiviteit van een bellenscherm als scheider
DEL054 ROBAMCI fase 3, verdieping en verbreding
DEL062 11201091 Effectiviteit van een bellenscherm als scheider van water van verschillende dichtheden
DEL050 Natte Kunstwerken van de Toekomst
DEL011 1220448 ‘Deltares Shear Cell’ voor selectie van boorvloeistoffen
DEL006 1210806 Lange Termijn Metingen (GeoImpuls)
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid