KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions

Uitdaging

Een groot deel van de wereldbevolking leeft en werkt in gebieden langs kusten, meren en rivieren. Dit is mogelijk dankzij infrastructurele ingrepen van de mens. Deze ingrepen beïnvloeden vaak de omgeving en het ecosysteem. Samenlevingen en het milieu veranderen snel. Door de natuur in infrastructuurontwerpen mee te nemen, kunnen flexibiliteit, aanpassingsvermogen en extra functionaliteiten worden geïntegreerd. Ook worden nieuwe natuurlijke diensten gecreëerd, zoals voedselvoorziening of ruimte voor recreatieve activiteiten; vaak tegen lagere kosten dan bij traditionele engineering oplossingen.

SDG’s

Voorbeeld

In het plaatsje Koehoal aan de Waddenzee onderzoekt het consortium Ecoshape het potentieel om de groei van zoutmoerassen in de Waddenzee te stimuleren door optimaal gebruik te maken van de sedimenttransportcapaciteit van de omgevingsstromen

Nieuwe accenten

• Nature based economic development in o.a. offshore windparken, havens (bv green ports) ontwikkeling drijvend groen in havenbekkens
• Natuurlijke oplossingen voor ontmantelen van offshore olie- en gasplatforms
• Land- en water reclamation terugwinning, natuur inclusief bouwen en ‘integral added value projects’, zoals Marker Wadden: ontwikkeling Kennis-, Innovatie en Monitorings-programma.
• Rivierinrichting, Self Sustaining River Systems en eco-engineering beekherstel
• Evidence-based design, guidelines

Marktkansen

• Nature driven based solutions om overstromingsrisico’s te verminderen in deltagebieden en grote rivieren voor overheden en bedrijven
• Bouwen met slib
• Nature based economic development in o.a. havens
• Nature driven based solutions in grote deltasteden
• Dutch Coastline Challenge

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
ECO04 Omgang met de dynamiek en daaraan gekoppelde onzekerheden en risico’s van BwN-oplossingen
ECO03 Living Lab for Mud (LLM)
DEL112 – 11204950 MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden
WNF01 Living Lab Building with Sediment in de Rijn-Maasmonding
TU04 Extradune: Dune safety during mega-storms
DEL077 – 11201702 WOODY: Full scale hydraulic and ecological optimisation of a dike-forest combination
DEL034 1230602 Asbestafbraak door schimmels
DEL035 1230476 Improving fines capture prediction: verification, application and improvement of Delft3D-Slurry (COSIA)
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid