KIC Duurzame Deltasteden

Uitdaging

Ook bij de steeds extremer wordende weer-scenario’s (denk bijv. aan grote ruimtelijke verschillen in regenintensiteit, droogte en hitte in de stad) willen wij het leven in steden en het stedelijk gebied leefbaar houden. Klimaatverandering is één van de belangrijke uitdagingen om steden gezond, veilig en welvarend te houden. Er komen echter veel meer vraagstukken af op de stad. Het inrichten van een klimaatbestendige stad zal integraal gekoppeld moeten worden aan andere transities o.a. op het terrein van energie, waterkwaliteit, circulaire economie en mobiliteit.

SDG’s

Voorbeeld

Start-up Rain(a)way wordt gesteund vanuit het samenwerkingsverband VPdelta en heeft ondertussen verschillende projecten uitgevoerd zoals Katshoek Garden.

Nieuwe accenten

• Integrale stadontwikkeling
• Reductie overlast (lawaai, stremming, etc.) bij bouwen in de stad
• Risicogestuurde afweging (Assetmanagement op Life-Cycle Costing ) voor de verschillende (boven en ondergrondse) netwerken binnen een stad.
• Bodemdaling: mitigatie en adaptatiemaatregelen inclusief meting van ongelijkmatige zettingen
• Kosten en baten van ruimtelijke adaptatiemaatregelen en selectie en effectiviteit van (ruimtelijke, groen/blauwe) adaptatiemaatregelen
• Nieuwe IT en data ontwikkelingen zoals aardobservatie

Marktkansen

• Smart Deltacity Sensing, ontwerp, planning en bouw: stedelijke klimaatscenario’s, planningstools en sessies (interactive/ collaborative modelling), instrumenten en (grafische) tools voor monitoring met klimaatvariabelen, klimaatimpact (3Di) en afwegingsmethodiek, stresstesten
• Innovaties en enabling technologies rond klimaatadaptief bouwen en hergebruik grondstoffen zoals grindkolommen

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL124 11207233 AQUACONNECT: Climate-robust water provision and management for delta areas
TNO05 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2
BC05 Klimaatwerk in uitvoering fase 4 2021
DEL116 – 11203922 Verbetering zettingsprognose
BC04 Klimaatwerk in uitvoering fase 3 2020
TNO04 Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden
DEL110 – 1230587 + 11201452 + 11202001 Worms II
NGI01 INfrastructure interdependencies in Sustainable and inclusivE CiTies
DEL098 – 11203068 Onderhogen van verzakkingen in asfaltwegen, zoals bij overgangsconstructies en duikers
DEL096 – 1221198 Geokunststoffen in de GWW
BC03 Klimaatwerk in uitvoering fase 2 2019
WENR15 Participatieve monitoring stedelijke waterkwaliteit
DEL090 – 11200880 ExDD leiding aanleg over grote afstanden op grote diepte
DEL088 – 11203013 Bodemdaling in steden op slappe ondergrond
SBR12 Klimaatbestendige stad en Duurzaam GWW fase 3 2016
DEL084 – 11200451 biocementatie in de ondergrond: Verplaatsing toepassingsbereik naar grond met hoger silt of lutumgehalte
BC02 Klimaatwerk in uitvoering (fase1)
TNO01 Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen
DEL076 – 11201686 Geogrid-verankering van damwanden
TNO03 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
DEL072 – 11201392 Phase 2 – Delft3D-Slurry development and validation
DEL071 – 1230587 Optimizing the usage of Tubifex to enhance densification and strength of Oil Sands
DEL069 – 11201574 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
BC01 Klimaatbestendige Stad en Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw (fase 4 2017)
DEL060 11200948 D-HYDRO Suite, Urban
DEL056 11200661 Point-of-Care diagnose voor water gerelateerde ziekteverwekkende virussen in het milieu (FlaviPOC)
DEL046 – 1230970 Participatieve monitoring stedelijke waterkwaliteit
DEL042 1221374 Towards improving soft sediment / tailings consolidation
SBR12 Klimaatbestendige stad en Duurzame Grond- Weg- en Waterbouw fase 2
DEL037 1221317 Procesparameters en kwaliteit van in de grond gevormde paal (stap I)
DEL033 1230530 Aanpak bodemdaling Gouda
DEL030 1230672 Best Management Practice Adaptief Ingrijpen
SBR03 – 2175 Omgevingsbeinvloeding tgv inbrengen en trekken van stalen elementen
SBR01 – 1445 Herziening Trillingsrichtlijn deel A – Schade aan gebouwen
SBR04 – 2245 Klimaatbestendige stad en Duurzame Grond- Weg- en Waterbouw
SBR08 – 1861 Versnellen rijpen baggerspecie in geotextiele tubes
SBR05 – 1752 Energiezuinige installaties van civiele kunstwerken
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid