KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen

Uitdaging

De wereldbevolking neemt toe, evenals haar diverse economische activiteiten op onze zeeën, estuaria en oceanen. De nadelige effecten van deze activiteiten (verstoring flora en fauna, verontreiniging, etc.) moeten voor een veilig voortbestaan worden beperkt. Ook de klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de oceanen en zeeën. Door een toename in CO2 in het water, treedt er verzuring op (en wordt er schade gebracht aan bijvoorbeeld schelpen, koralen en andere soorten met een kalkskelet). Klimaatverandering zorgt verder voor de opwarming van oceanen en voor een zeepspiegelstijging, met een veranderende biodiversiteit in veel wateren als gevolg.
Om die reden zijn wij op zoek naar duurzame economische activiteiten op en in zeeën, estuaria en oceanen en manieren om deze goed in te passen in de ruimtelijke planning.

SDG’s

Voorbeeld

Blue Growth is een Europees project om de lange termijn strategie voor duurzame groei in de mariene en maritieme sector als geheel te ondersteunen

Nieuwe accenten

• Nieuwe Building with Nature concepten: integratie van kustbescherming, natuur en voedselproduktie (Green/ Blue Growth)
• Geïntegreerde vormen van energie-opwekking: energie uit wind, getijden, golven en OTEC (ocean thermal energy conversion)
• Onderwatergeluidsreducerende technieken bij aanleg windparken
• Plastic soep: Nieuwe verdienmodellen voor financiering van onderzoek, aangezien betalende probleemeigenaar ontbreekt
• Deep sea mining
• Nieuwe vormen van voedelproductie op zee

Marktkansen

• Nieuwe methoden en technieken, en nieuwe monitoringssytemen, internationaal toepasbaar, voor (begeleiding van) exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van zeeën tegen aantasting (o.a. verzuring).
• Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: Gebruik van zee als energiebron en voedselbron
• Coastline Challenge

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL137 11206666 Designing natural gel barriers for controlling sediment deposition in ports
DEL138 11206601 D-HYDRO GUI Visualisatie & Cloud
DEL133 11206361 Voorstel 1 Proeftuin Sediment Rijnmond
HZU02 ZEEMOS – Combinatie ZEEwierenteelt – hangcultuurMOSselen
WMR01 Accelerometrie voor zeehonden in het wild
DEL087 – 11201041 Development of rapid assessment numerical tool for fate and environmental impact of fluidized sediment layers
DEL065 11200461 en 11200841 Plastic afvangen uit rivieren en kanalen met behulp van een bellenscherm
DEL049 1221377 Assessing tailing behaviour and use of flocculants in deep sea mining projects
DEL023 1230788 Development of Delft3D-GT
DEL019 1220973 Modelling study for southwest region of Tsushima island
DEL017 1221518 Coastal Design Support Tools 1.0 (CoDeS 1.0)
ECO01 BwN Indonesie – Veiligstellen van eroderende delta kustlijnen
DEL004 1220150 Pilot Coastal Design Support Tools (CoDeS)
SSB01 P22 Mors bij Cutters
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid