KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen

Uitdaging
Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging
SDG’s

Voorbeeld

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging

Nieuwe accenten

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging

Marktkansen

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging

Pilots

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging

Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL099 – 11203487 Direct (Hi-res) Response on Design Decisions (DRDD)
TU03 Expert Mening voor het bepalen van multidimensionale onzekerheid
DEL095 – 11203050/11203051 Development of process-based tools for assessing reservoir sediment management considering river ecosystem
DEL094 – 11203439 Baggerspecie als bouwstof, grootschalige toepassing voor een eco-innovatieve vooroeverontwikkeling.
SSB04 Excavation of Hard Deposits and Rock, 3D
WENR20 Landscape approach fate and effect assessments
WENR23 Adaptive Irrigation Model for Small Farmers
DEL089 – 11202804 Modelling lokale slibdynamiek en aanslibbing Maasmond (MoMa)
WENR22 Het effect van Sorghum op nitraatuitspoeling
TU01 “PRO-COAST: Probabilistic assessment of large-scale sandy interventions in the coastal zone.
DEL078 – 11200402 MAMPECInnovation Programme
WENR18 Validatie en kalibratie datasets aquatisch milieu
WENR17 The use of Mysid shrimps in the Environmental Risk Assessment of Plant Protection Products
DEL061 11201029 Post NWB Watersysteem Analyse
DEL059 1120209 CoVadem voor Havenbedrijf Rotterdam
DEL057 11200400 Linking ESF’s
DEL063 11200986 Continuous Integration of Models and Data
DEL053 1230699 Richtlijn geotechnisch laboratoriumonderzoek
DEL052 – 1230720 Pilot flexibele kribben in de IJssel
DEL051 – 11200355 JIP CoDeS 2.0
DEL055 – 11200451 Biocementatie in de ondergrond: Verplaatsing toepassingsbereik naar grond met hoger silt of lutumgehalte
WENR14 Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen
WENR13 Groene cirkels 2 (5200042644, 5200041900, 5200042340, 5200042479, 5200042323)
DEL048 1230871 / 1230860 Recirculatie van onderhoudsbaggerspecie
DEL045 1230828 Improving sediment management in river systems with reservoirs
DEL041 1230911 SALSA: Smart Engineering and Smart Logistics for Smart River Transport – connecting cities
DEL032 1230562 Integration Waituna catchment waterquality and economic models New Zealand
DEL029 1230743 JIP Energiebesparing gemalen
DEL024 1230372 Validatie van prototype van monitoringsysteem
DEL026 1220483 Improving sediment management in river systems with reservoirs
DEL023 1230788 Development of Delft3D-GT
DEL022 1230184 Tekenen en Rekenen voor Landschapsarchitecten en Stedenbouwers
DEL021 1230452 Rekenen aan Slim Watermanagement in de praktijk
DEL020 1221601 Development of Stereographic PIV in large hydraulic test facility
DEL014 1221134 Kwaliteit in de grond gevormde palen met Seismic tube
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid