Natte infrastructuur en kunstwerken

Uitdaging

De komende jaren komt een groot aantal natte kunstwerken, die in de vorige eeuw zijn aangelegd aan het einde van hun levensduur: sluizen, stuwen en gemalen. Dat geldt in de breedte voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, coastal engineering, offshore, kleine ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen). Niet alleen in Nederland, maar in veel ontwikkelde economieën in het buitenland. Dit betekent voor de komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave. Het streven is om tot duurzame vervanging te komen, d.w.z. verminderen CO2 footprint en energieverbruik bij bouw en afbraak (circulaire economie), bij beheer en onderhoud, en gebruik / operation. De kunst is daarbij te anticiperen op de transportsystemen en infrastructuurnetwerken van de toekomst.

K&I-vragen

Asset management van natte kunstwerken:

 • Probabilistische toetskaders voor het voorspellen van einde levensduur.
 • Levensduur verlengende maatregelen, zoals inspectie- en monitoringsprogramma’s, reparatie- en onderhoudstechnieken, efficiënter gebruik
 • Innovatieve vervanging- en renovatiewijzen, zoals standaardisatie, toepassen van C2C-principes en energieproducerende kunstwerken.
 • Scenario’s voor transportsystemen, infrastructuurnetwerken en functies van kunstwerken van de toekomst in relatie tot maatschappelijke en klimatologische veranderingen: waterafvoer, scheepvaart (zie: Deltascenario’s)
 • Toepassing van innovatief materiaalgebruik zoals vezelversterkt kunststof

Lopende programma’s

 • VONK, MWW (MultiWaterWerk)
 • ROBAMCI
 • Sluizenprogramma RWS
 • Natte kunstwerken voor de toekomst – TO2 onderzoeksprogramma van Deltares, TNO en Marin

Nieuwe accenten

 • De sluis van de toekomst/ de Dutch lock (modulair, duurzaam, energieneutraal, multifunctioneel, adaptief…) . Voorbeelden van huidige sluisinnovaties zijn bellenschermtechnologie, opvouwbare (houten) sluisdeur, vezelversterkte kunststofsluisdeuren, kantelsluis. Ook kijken naar relatie sluizen met energie: energiezuinige sluizen/ energieopwekkende sluizen
 • De haven van de toekomst (duurzaam)
 • Combineren van functies
 • Adaptatie en kostenoptimalisatie: Adaptatiepadenmethodiek om rek in het systeem met elkaar te verkennen en ook naar flexibiliteit te kijken, ook kijken naar investeringspaden. Hoe breng je rek in het systeem in kaart?
 • Hoe waarderen we verschillende adaptatiepaden?
 • Samenwerkingsverband (kenniscentrum/innovatieprogramma) van opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers en kennisinstellingen

Valorisatie

 • Implementatie van de resultaten en innovaties in binnen- en buitenland.
 • Nederland heeft veel ervaring met sluizen en is er een duidelijke groei van transport met talloze overgangen van zee naar binnenwateren waar sluizen een rol spelen. Dit export potentieel is aanwezig voor ingenieursbureaus, aannemers en producenten.

Cross-overs

Samenwerking met:

 • de andere TKIs binnen topsector Water (Maritiem en Watertechnologie)
 • topsector Hightech Systemen & Materialen
 • RIONED