SLAMDAM tijdelijke waterkering

SLAMDAM is de oplossing voor het snel en efficiënt realiseren van een tijdelijke waterkering. In het geval van overstromingen, hoogwater of bijvoorbeeld het weren of fixeren van vervuild bluswater is er altijd behoefte aan een snelle en simpele oplossing. SLAMDAM is hier speciaal voor ontwikkeld:

Voor meer info verwijzen wij u graag naar SLAMDAM


Innovaties Slamdam 5605-folder Slamdam NL.HR