Mogen inzet projecten van enig jaar tevens dienen als grondslag projecten in hetzelfde jaar?

Ja, de projecten die in enig jaar worden aangemerkt als inzetprojecten, mogen in hetzelfde jaar tevens dienen als grondslag project om weer opnieuw TKI grondslag te verantwoorden.