Mogen de private partijen ook buitenlandse organisaties zijn?

Ja.