Kan contract research als “grondslag” project worden opgevoerd?

Ja, mits (een deel van) de resultaten openbaar zijn en de kennisinstelling een eigen bijdrage levert aan het project. Dit laatste mag in kind en 10% is voldoende. Dit betekent feitelijk dat er extra uren geschreven moeten worden op een contract research project.