Is de PPS subsidie (voorheen TKI subsidie) van de grondslagprojecten altijd 30% van de private cash bijdragen?

  • Nee, de eerste € 20.000 cash (vanaf 2014 ook “in kind”) van een private partij binnen de TKI geeft recht op een PPS grondslag van 40%
  • Het percentage PPS subsidie is vanaf het toeslagjaar 2018 30% geworden, t/m het toeslagjaar 2017 was dit 25%
  • Tarief voor “in kind” verantwoording is 60 euro

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/Hoofdstuk3/Titel31/Artikel311/geldigheidsdatum_09-12-2014