Is de opgebouwde subsidie altijd 100% inzetbaar voor de PPS, die deze subside heeft opgebouwd?

Nee, de TKI beslist in welk project de opgebouwde subsidie mag worden ingezet. Wel mag het consortium die de subsidie heeft opgebouwd als eerste met een voorstel komen. Van de 30% opgebouwde subsidie vanaf het toeslagjaar 2018 wordt een deel gebruikt voor TKI brede activiteiten door TKI Deltatechnologie. (t/m toeslagjaar 2017 was dit opgebouwde subsidie percentage 25%)