Gelden ANBI organisaties als private partij?

Ja, goede doelen organisaties, zoals bv natuurmonumenten gelden kunnen worden opgevoerd als ANBI partijen.