Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen 29 juni 2021 (10:00 – 12:00 uur)

Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen 29 juni 2021 (10:00 – 12:00 uur)

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Incidenten op dit vlak doen zich, alle inzet ten spijt, geregeld voor. Technologische ontwikkelingen van vitale infrastructuren kennen soms nog beperkte cybersecurity by design, wat onze samenleving kwetsbaar maakt. Organisaties en overheden moeten daarom inzetten op preventie, detectie en response op deze incidenten, opdat Nederland voldoende weerbaar is voor cybersecurity risico’s. Dit vereist een structurele aanpak.

Om die reden is een event georganiseerd in samenwerking met de Topsectoren Energie; Water & Maritiem; Life Science & Health, dcypher en ACCSS. Het event is gericht aan bedrijven en instanties actief in de energie-, water- en zorgsector, alsmede bedrijven die ICT-oplossingen aanreiken, informatica onderzoekers, toegepaste onderzoeksinstellingen en landelijke/provinciale overheidsinstanties. Door deze partijen samen te brengen op ons event kunnen vraagstukken geformuleerd worden om tot gezamenlijke programmering en pre-proposals te komen waarmee de uitdagingen op gebied van cybersecurity aangegaan kunnen worden.

– Team dutch digital delta uitnodiging: uitnodiging
– Aanmeldlink: https://dutchdigitaldelta.nl/aanmelden