95% versie Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel gepubliceerd

De 95% van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel is aan het ministerie van EZK aangeboden. De agenda bestaat uit een hoofdtekst en bijlagen waarin meerjarig missiegedreven innovatieprogramma’s zijn opgenomen.