Home

Nederland…koploper in Deltatechnologie

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie bestaat uit publiek-private kennis- en innovatie-programma’s. Deze programma’s hebben tot doel om kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van de waterkwantiteit, de waterkwaliteit van oppervlakte-wateren en de bescherming tegen hoogwater. Met deze ontwikkelingen in de Deltatechnologie blijft het mogelijk om te leven in de Nederlandse Delta, en in delta’s elders op de wereld. Het TKI Deltatechnologie is één van drie TKI’s die werken in Topsector Water & Maritiem.

Kennis- en Innovatieclusters

Om de verbinding tussen maatschappelijk vraag en (te ontwikkelen) innovaties te benadrukken wordt gewerkt met kennis- en innovatieclusters (KICs). Binnen de KICs wordt een werkwijze gestimuleerd waarin fundamenteel en strategisch onderzoek en praktijkgerichte innovaties van begin af aan als onderling verbonden activiteiten worden opgenomen in de projectopzet, dus het verbinden van praktijk met theorie. Dit bevordert tevens het doorstromen van nieuwe kennis in de praktijk en versnelt de toepassing van innovaties en het terugvertalen van buitenlandse ervaring in de Nederlandse kennisontwikkeling/innovaties.

Binnen de Deltatechnologie zijn tien Kennis- en Innovatieclusters (KICs) geformuleerd. Klik op een icoon voor meer informatie over een specifieke KIC.